rhel-8.2-x86_64安装成功

Red Hat Enterprise Linux 8的新功能和新特性介绍 1、内核和支持CPU架构 Red Hat Enterprise Linux 8.0基于Fedora 28和上游Linux内核4.18版本,为用户提供了跨混合云和数据中心部署的安全,稳定和一致的基础,以及...

       时间 : 2020-08-05| 栏目 : linux运维| 浏览 : 1,999 次| 暂无评论 标签:, [阅读全文]