jdk下载地址列表

时间 : 14-08-20 栏目 : linux运维 作者 : 老薛 评论 : 1 点击 : 10,889 次

[  ] jdk-6u32-linux-x64.bin 13-Apr-2012 23:20 69M
[  ] jdk-6u33-linux-x64.bin 16-May-2012 21:20 69M
[  ] jdk-6u34-linux-x64.bin 07-Aug-2012 16:01 69M
[  ] jdk-6u35-linux-x64.bin 29-Aug-2012 15:22 69M
[  ] jdk-6u37-linux-x64.bin 08-Oct-2012 17:12 69M
[  ] jdk-6u38-linux-x64.bin 17-Nov-2012 20:49 69M
[  ] jdk-6u39-linux-x64.bin 31-Jan-2013 20:15 69M
[  ] jdk-6u41-linux-x64.bin 18-Feb-2013 21:56 69M
[  ] jdk-6u43-linux-x64.bin 01-Mar-2013 20:09 69M
[  ] jdk-6u45-linux-x64.bin 11-Apr-2013 20:42 69M
[  ] jdk-7u10-linux-x64.tar.gz 29-Nov-2012 23:39 92M
[  ] jdk-7u11-linux-x64.tar.gz 13-Jan-2013 17:30 92M
[  ] jdk-7u13-linux-x64.tar.gz 31-Jan-2013 01:53 92M
[  ] jdk-7u15-linux-x64.tar.gz 16-Feb-2013 06:08 92M
[  ] jdk-7u17-linux-x64.tar.gz 01-Mar-2013 21:35 92M
[  ] jdk-7u21-linux-x64.tar.gz 11-Apr-2013 17:03 92M
[  ] jdk-7u25-linux-x64.tar.gz 06-Jun-2013 18:40 92M
[  ] jdk-7u40-linux-x64.tar.gz 06-Sep-2013 18:32 132M
[  ] jdk-7u45-linux-x64.tar.gz 08-Oct-2013 20:04 132M
[  ] jdk-7u51-linux-x64.tar.gz 19-Dec-2013 18:32 132M
[  ] jdk-7u55-linux-x64.tar.gz 25-Mar-2014 23:20 132M
[  ] jdk-7u60-linux-x64.tar.gz 27-May-2014 16:46 136M
[  ] jdk-7u65-linux-x64.tar.gz 17-Jun-2014 19:00 136M
[  ] jdk-7u67-linux-x64.tar.gz 28-Jul-2014 06:49 136M
[  ] jdk-8u5-linux-x64.tar.gz 11-Apr-2014 20:54 152M
[  ] jdk-8u11-linux-x64.tar.gz 17-Jun-2014 19:00 152M

本文标签

除非注明,文章均为( 老薛 )原创,转载请保留链接: http://www.bdkyr.com/xtyw002/244.html

jdk下载地址列表:目前有1 条留言

 1. Post: 2014-08-21 下午8:14

  谢谢你的分享,文章很不错,以后会常来,也欢迎你的回访

随便看看

1